Plik
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Trudności w uczeniu się - szkoła ponadpodstawowa

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Trudności w uczeniu się - klasy IV-VIII SP

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Scenariusze dla uczniów ze spektrum autyzmu - klasy IV-VIII SP

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Trudności w uczeniu się - edukacja wczesnoszkolna

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Koordynacja wzrokowo-ruchowa - szkoła ponadpodstawowa

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Koordynacja wzrokowo-ruchowa - klasy IV-VIII SP

Scenariusze, ćwiczenia, karty pracy, ulotki

Koordynacja wzrokowo-ruchowa - klasy I-III SP

Wzory dokumentów, protokołów, pism

Zgoda rodzica na udzial w zajęciach pp

Wzory dokumentów, protokołów, pism

Wniosek w sprawie pogłebionej diagnozy ucznia