Teczka pedagoga specjalnego

Nowe obowiązki, wzorcowa dokumentacja oraz narzędzia diagnostyczne.

OFERTA BLACK WEEK!

30% rabatu + 2 kursy o wartości ponad 1000 zł w pakiecie za 1 zł!
Tylko do 28.11, do końca dnia

Do końca promocji zostało:

 

Co otrzymasz kupując Teczkę Pedagoga Specjalnego:

 • 250 stron publikacji bazowej
 • Ok. 90 edytowalnych plików w wersji do wydruku na płycie CD
 • Kwartalne aktualizacje (bezpłatne w wersji PREMIUM)
 • Materiały multimedialne do pobrania (w wersji PREMIUM)

 

Czy wiesz, że...?

68,7 %

Tylu dietetyków boryka się na co dzień z trudnościami organizacyjnymi w swojej pracy

2,5 h

Tyle czasu średnio dietetyk przeznacza na przygotowanie materiałów dla jednego pacjenta (jadłospis 7-dniowy + zalecenia)

5–6 h

Tyle czasu zajmuje dietetykom każdego dnia przygotowanie jadłospisów dla pacjentów

Polecane przez Rady Programowe

Teczka pedagoga specjalnego

Pozycja obowiązkowa w każdej szkole

Teczka pedagoga specjalnego to narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz praktyczny poradnik wspomagający pedagogów specjalnych w ich codziennej pracy.

To praktyczna publikacja wspierająca osoby na nowej funkcji w ich codziennej pracy. Z pomocą poradnika wywiążą się Państwo z zadań pedagoga specjalnego i obowiązków nałożonych przez prawo oświatowe i dyrektora jednostki oświatowej. „Teczka pedagoga specjalnego” opracowywana jest przez zespół złożony z wykwalifikowanych praktyków, uznanych pedagogów i psychologów.

Dlaczego warto

Co zyskasz, korzystając z „Teczki pedagoga specjalnego”

 

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa oświatowego regulującymi funkcjonowanie pedagoga specjalnego w Twojej placówce

Zapewniasz 100% wsparcie dla pedagoga specjalnego mając pod ręką kompendium wiedzy ze wszystkich wymaganych obszarów pracy na nowym stanowisku

Będziesz zawsze przygotowany do kontroli dzięki kompleksowej dokumentacji opracowanej przez doświadczonych ekspertów

Otrzymasz ok. 90 edytowalnych dokumentów, w tym m.in.: plany pracy pedagoga specjalnego, narzędzia diagnostyczne, programy, scenariusze, procedury, a także ankiety oraz kwestionariusze badań

Teczka pedagoga specjalnego
jest dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz zaoszczędzić swój czas
  Korzystaj z rekomendowanej przez Radę Programową czasopism „Głos Pedagogiczny” i „Terapia specjalna” bogatej bazy materiałów powstałej specjalnie z myślą o nowym stanowisku wprowadzonym przez MEiN po 01.09.2022 r.
 • Chcesz mieć dostęp do aktualnej wiedzy
  Kwartalne aktualizacje pozwolą Ci być zawsze na bieżąco ze zmianami i nowymi wytycznymi
 • Cenisz kompleksowe rozwiązania wysokiej jakości
  „Teczka pedagoga specjalnego” to bank narzędzi do diagnozowania i rozwiązywania problemów, praktyczny poradnik wspomagający pedagogów specjalnych w ich codziennej pracy oraz pakiet gotowych do wdrożenia działań

Spis treści

Co znajdziesz w środku

Dostęp do sprawdzonych, w pełni autorskich rozwiązań: gotowe narzędzia diagnostyczne, praktyczny poradnik wspomagający pedagogów oraz pakiet gotowych do wdrożenia działań

 • Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga specjalnego – w układzie przepis-komentarz prawny co to oznacza dla dyrektora i specjalistów
 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego – szczegółowe wytyczne, kto dokładnie może sprawować tę funkcję w okresie przejściowym i po 2026r.
 • Rola i zadania pedagoga specjalnego w placówce po 1.09.2022 – z uwzględnieniem 6 zadań szczególnych pedagoga specjalnego oraz 8 kluczowych obszarów jego pracy w ramach pensum
 • Na czym polega wiodąca rola pedagoga specjalnego w procesie diagnozowania
 • Standardy oraz wskazówki do przygotowywania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Wytyczne do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów m.in. w zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu w życiu placówki
 • Bank narzędzi diagnostycznych – ankiety, kwestionariusze badań
 • Procedury rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • Zasady określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • Wytyczne dotyczące rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu placówki.
 • Rola i procedury postępowania pedagoga specjalnego w opracowywaniu IPET i WOPFU
 • Przykłady IPET dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomego i słabo widzącego, niesłyszącego i słabo słyszącego, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Zasady organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych
 • Pakiet scenariuszy zajęć dla przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem – w układzie tak było-tak jest
 • Ocena poziomu efektywności pomocy p-p udzielanej uczniom i rodzicom
 • Procedury współpracy z rodzicem ucznia, dla którego organizowana jest ppp
 • Wytyczne, niezbędna dokumentacja i zasady współpracy pedagoga specjalnego z poszczególnymi podmiotami: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; dyrektorem; pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; asystentem edukacji romskiej; pomocą nauczyciela; pracownikiem socjalnym; asystentem rodziny; kuratorem sądowym.
 • Plan pracy pedagoga szkolnego na rok 2022/2023
 • Dziennik pracy pedagoga szkolnego
 • Dziennik zajęć innych
 • Wzory deklaracji dla rady pedagogicznej w zakresie propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki
 • Komplet dodatkowej dokumentacji

DANE SZCZEGÓŁOWE

Liczba stron
Ok. 250

Format
A4

Liczba aktualizacji w roku
4

Dodatki
Brak

Koszt aktualizacji
Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 369 zł netto.

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:
Grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień

W ostatniej aktualizacji:

Planowanie pracy na rok szkolny 2023/2024.

Standardy Ochrony Małoletnich – procedury do wdrożenia w placówkach oświatowych.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych jako jeden z obowiązków pedagoga specjalnego.

RODO oraz tajemnica nauczycielska wyznacznikiem granic postępowania kadry pedagogicznej.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Zadania nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz innych specjalistów szkolnych.

Rola notatki służbowej w pracy pedagoga specjalnego.

Różnorodność funkcji pełnionych w szkole przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym – scenariusze zajęć.

Poznaj autorów

Od 1.09.2022r. w każdej placówce musi być zatrudniony PEDAGOG SPECJALNY

To oznacza, że dyrektor miał wyjątkowo mało czasu na wyznaczenie lub zatrudnienie specjalisty z minimalnymi kwalifikacjami, a wyznaczone osoby na zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które muszą wypełniać piastując nowe stanowisko.

Przygotowana przez ekspertów „Teczka pedagoga specjalnego” to narzędzie, które pozwoli oszczędzić czas i nerwy związane z wdrożeniem tej największej od lat zmiany w systemie oświatowym.

 

Opinie

Mówią o nas

Poznaj opinie innych dietetyków na temat Teczki

Zamów Teczkę pedagoga specjalnego

Wybierz swoją wersję Teczki
i korzystaj z zebranej w jednym miejscu bogatej wiedzy o nowym stanowisku

OFERTA SPECJALNA!

Kursy o wartości ponad 1000 zł w pakiecie za 1 zł!

Tylko do 28.11, do końca dnia

W pakiecie z prenumeratą otrzymujesz:

"Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela"

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy chcą osiągnąć równowagę psychiczno - fizyczną poprzez efektywne metody i techniki zmiany nawyków. O kursie ➞

"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Intensywny kurs adresowany do przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorów oraz pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli, szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. O kursie ➞
Wersja PREMIUM
Teraz 30% taniej!

*

zł brutto

 

Tylko do 28.11

 • 30% rabatu na zakup
 • kurs "Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela" o wartości 244 zł za 1 zł!
 • kurs "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o wartości 798 zł za 1 zł!

W tym pakiecie:

 • E-wydanie publikacji bazowej oraz dotychczas wydanych aktualizacji [250 stron] z dostępem na rok*
 • Materiały multimedialne do pobrania, w tym edytowalne dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Aktualizacje bez dodatkowych opłat
Wersja Podstawowa
Teraz 30% taniej!

 * 

  zł brutto

 

Tylko do 28.11:

 • 30% rabatu na zakup
 • kurs "Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela" o wartości 244 zł za 1 zł!
 • kurs "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o wartości 798 zł za 1 zł!

W tym pakiecie:

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [250 stron], w tym materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Ok. 90 edytowalnych plików w wersji do wydruku na płycie CD
 • Kwartalne aktualizacje w cenie 369 zł netto*

Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki w kwocie 35 zł netto (43,05 zł brutto).

* Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 369 zł netto. Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.)

Jeśli chcesz zamówić Teczkę z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj

Jeżeli masz wątpliwości

Kontakt z wydawcą

Tel: 61 665 58 00
E-mail: bok@forum-media.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania